De 10 geboden van Minister Grapperhaus

Actueel

De 10 geboden van Minister Grapperhaus

Door -

Deel dit artikel

Als minister van Eredienst bezocht Ferd Grapperhaus in de coronacrisis moskeeën, synagogen en kerken. Om die reden verscheen er vandaag een opmerkelijk interview met hem in het Christelijk betrokken Nederlands Dagblad, waarin hij zich niet met Mozes vergeleek. Laat Mannenzaken dat nou wel doen in deze aflevering van Vrij.

Het zou geen pas maken om de regering van doodslag te beschuldigen. Wel willen we een link delen van een artikel over onderzoekers van Gupta Strategists over de zorg van coronapatiënten die in Nederland 13.000 tot 21.000 levensjaren heeft gered, maar 100.000 tot zelfs 400.000 levensjaren heeft gekost.

Het interview begint al meteen met een preek. Althans: met een preek die de Minister van Justitie bezocht heeft. 'Die preek in een reformatorische kerk in Barneveld raakte hem,' staat in het ND te lezen. Grapperhaus zegt daarover: ‘Juist in tijden van rampspoed wil je samenkomen om te bidden en te zingen. Ik besefte opeens: dat moeten al die kerkgangers momenteel missen.’

En: 'Minister Ferd Grapperhaus kan zich die preek van dominee Jochem Roos in Barneveld nog goed herinneren. ‘Het ging aan de hand van Mozes over het leed dat mensen treft, en dat je ondanks tegenslagen je missie moet doorzetten. De dominee heeft misschien willen zeggen: “Ook u moet doorgaan en kunt niet verzaken, minister.” Niet dat ik Mozes ben natuurlijk, maar ik betrok die boodschap wel op mijzelf. Die preek vond ik erg mooi en indrukwekkend.’

De Minister brengt Mozes ter sprake en opeens worden we creatief. Als we kijken naar het grootste wapenfeit van Mozes, dan staat op 1 met stip het in ontvangst nemen van de 10 Geboden. Op de Sinaïberg kreeg hij die op twee stenen tafelen aangereikt door God. En het is wel interessant om te kijken welke van die 10 Geboden van toepassing zijn op het reilen en zeilen van de Ministers, die zich bezig hebben gehouden met de Corona-crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen.

De 10 geboden

1. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
Grapperhaus hoeft maar even rond te kijken tijdens een kabinetsvergadering om toch zeker 2 andere Goden te ontwaren, die hij in zekere zin ook dient: Rutte en De Jonge.
2. U zult voor uzelf geen afgodsbeelden maken, noch die dienen.
Zie gebod 1.
3. U zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
Daar hebben we geen voorbeelden van. Wel is bekend dat Rutte weleens in de 2e Kamer 'Pleur op!'en 'Wat een gelul!' heeft gebezigd. Maar dat moet kunnen.
4. Gedenk de sabbatdag, dat u die heiligt.
We denken in dit geval aan de vele zondagen die niet geheiligd werden toen Rutte en co. bijeen kwamen in Corona-crisis beraad.
5. Eert uw vader en uw moeder.
Door ze op te sluiten in een verzorgingstehuis? Rare manier om ouders te eren.
6. U zult niet doodslaan.
Het zou geen pas maken om de regering van doodslag te beschuldigen. Wel willen we een link delen van een artikel over onderzoekers van Gupta Strategists over de zorg van coronapatiënten die in Nederland 13.000 tot 21.000 levensjaren heeft gered, maar 100.000 tot zelfs 400.000 levensjaren heeft gekost!
7. U zult niet echtbreken.
Op de Amerikaanse site The Huffingtonpost lazen we de verwachting dat wereldwijd het aantal echtscheidingen tijdens de Corona-crisis fors was toegenomen. Nederland zal daar geen uitzondering op zijn.
8. U zult niet stelen.
Bespottelijke boetes die maar al te gretig worden uitgedeeld als men zich niet aan de Corona-regels houdt, zou je kunnen rangschikken onder stelen.
9. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Geen ruimte hier om ze allemaal te benoemen.
10. U zult niet begeren wat van uw naaste is.
Binnen de CDA van Grapperhaus zelf zou het lijsttrekkerschap eigenlijk aan Omtzigt toebehoren. Kijk maar hoe hij zich heeft ingezet voor de toeslagen-affaire. Maar er was een partijgenoot die Corona Vaccin Spoed Sport Welzijn en Volksgezondheid Minister niet voldoende vond en zich ook nog hebberig op het lijsttrekkerschap van Omtzigt stortte.

In het interview met Grapperhaus komt op een goed moment ook de vraag of er gehandhaafd is in de kerk. Het antwoord van de Minister luidt: ‘Er is weleens geklaagd door buren waarna de politie aan de voordeur verscheen. Maar voor zover ik weet zijn handhavers nooit naar binnen gegaan. Dat is ook niet de bedoeling. In een gebouw van God is het aan gelovigen zelf verantwoordelijkheid te nemen.’

Slaan we vervolgens de Bijbel open, dan lezen we bij 1 Korinthe 3:16 en 17: 'Weet u niet, dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?'

Ons lichaam is Gods tempel en volgens Grapperhaus is het aan gelovigen zelf om verantwoordelijkheid te nemen in een gebouw van God. Kortom: mijnheer Grapperhaus e.a., waarom bemoeien jullie je met ons?

Deel dit artikel