Nog een reden voor Grapperhaus exit

Actueel

Nog een reden voor Grapperhaus exit

Door -

Deel dit artikel

Er is nog een belangrijke reden waarom we bij Mannenzaken Ferd Grapperhaus liever kwijt zijn dan rijk als Minister van Justitie. En dat heeft alles met Ritueel Misbruik te maken.

Geen wonder dat de meeste mensen die zeggen al dat monsterlijks te zijn overkomen en met een ernstig trauma zitten, het niet kunnen opbrengen om 'blootgesteld te worden aan kritische vragen.'

Eind augustus liet de Minister van Justitie en Veiligheid weten dat er geen onderzoek naar Ritueel Misbruik komt. De SP, PvdA en GroenLinks hadden hier kamervragen over gesteld naar aanleiding van de Argos uitzending Glasscherven en Duistere Rituelen. Argos van de VPRO verzamelde meer dan tweehonderd getuigenissen van mensen die aangeven dat zij slachtoffer zijn van georganiseerd seksueel misbruik. Honderdveertig van de verhalen zouden - als de aangevers zich bij de politie melden - het stempel ‘rituele kenmerken’ krijgen. Dat is seksueel misbruik, waarbij ook allerlei macabere aspecten een rol spelen. Satanische rituelen bij kaarslicht, martelingen, maar ook het ritueel offeren van baby’s.

Bijzondere Zedenzaken

'Het valt niet uit te sluiten dat Ritueel Misbruik in Nederland voorkomt’, aldus de Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Toch ziet hij ‘gelet op het verloop van (het geringe aantal) opsporingsonderzoeken in de afgelopen jaren […] geen noodzaak om nu een dergelijk onderzoek te initiëren.’ Een argument dat minister Grapperhaus hiervoor opvoert, is dat de afgelopen zeven jaar maar drie aangiftes met rituele kenmerken ter beoordeling zijn voorgelegd aan de LEBZ, de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken. ‘Ik zal de politie vragen mij actief te informeren indien er signalen zijn die op een andere trend wijzen.’

Discutabele rol

Slechts een handvol van de honderdveertig mensen deed daadwerkelijk aangifte. Het merendeel zegt geen vertrouwen te hebben in de politie, ook vanwege de inschakeling van de LEBZ. ‘Het wordt toch niet geloofd’, schrijft een invuller ‘en ik ben bang voor de gevolgen’. ‘Het heeft geen zin’, schrijven meerdere andere invullers. ‘Het enige dat ik ermee bereik is dat ik zelf word blootgesteld aan kritische vragen.’ ‘Totaal geen vertrouwen.’

En het is diezelfde LEBZ die een discutabele rol in het geheel speelt. Op de website van de politie stond dat de LEBZ als ‘voornaamste doel’ heeft ‘om onjuiste beschuldigingen op het gebied van seksueel misbruik te herkennen en onterecht beschuldigden te beschermen tegen vervolging’. Na de bewuste Argos-uitzending was die omschrijving plotseling verdwenen op de site.

Niet over 1 nacht ijs

Moet je voorstellen. Er zijn voldoende medische bewijzen dat er met kinderen verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Luister maar naar de Argos-uitzending. Hulde in deze voor onderzoeksjournalisten Sanne Terlingen en Huub Jaspers die bepaald niet over 1 nacht ijs gaan in hun reportages. En dan worden de ouders en hun kinderen nauwelijks gehoord door een instantie die er voor het slachtoffer zou moeten zijn, maar op voorhand de 'beschuldigden' beschermen. Geen wonder dat de meeste mensen die zeggen al dat monsterlijks te zijn overkomen en met een ernstig trauma zitten, het niet kunnen opbrengen om 'blootgesteld te worden aan kritische vragen.'

Dat een Minister van Justitie en – let op het woord – Veiligheid dit niet onderkent, is al tekenend voor het totale gebrek aan empathie bij de snotterende en zogenaamd gevoelige Minister. Wellicht dat een opvolger zich wel vastbijt in misschien wel de meest afschuwelijke zedenmisdrijven die in Nederland plaatsvinden.

Deel dit artikel