De 50méér man blijft gasgeven

Actueel

De 50méér man blijft gasgeven

Door -

Deel dit artikel

Dr. Aart Bontekoning is een expert op het gebied van de samenwerking tussen verschillende generaties op de werkvloer. En Mannenzaken is er trots op dat Aart zijn kennis met ons wil delen. In zijn eerste column legt hij uit hoe de 50méér man de motor van de samenleving kan zijn.

 

De tussen 1955 en 1970 geboren verbindende generatie - waaronder een grote groep 50méér mannen -  vormt het komende decennium de motor van onze economische, sociale en ecologische ontwikkeling. De invloed van de verbindende generatie op de ontwikkeling van de Nederlandse economie, en op de ontwikkeling van (vergrijzende) organisaties, wordt echter onderschat. Veel ogen zijn gericht op de Nederlandse Millennials (1985-2000). Vaak verwachten bedrijven dat deze goed opgeleide jongste werkende generatie de noodzakelijke vernieuwingen en innovaties teweeg gaat brengen. Die potentie heeft ze ook, maar die potentie ontwikkelt zich alléén wanneer ze actieve steun krijgt van de generatie die nu en de komende jaren de grootste invloed heeft: de verbindende generatie.

'De verbindende generatie (1955-1970) is niet alleen de grootste werkende generatie, maar bekleedt ook de meeste topmanagementposities'

Vrijwel alle Nederlandse organisaties, in praktisch alle branches, vergrijzen de komende decennia. De verbindende generatie is namelijk de grootste en die generatie blijft langer werken. Bovendien stijgt het aantal mensen dat na hun pensioenleeftijd dóórwerkt. Dat geeft de vergrijzing in en buiten organisaties de komende jaren een boost. De jongere generaties zijn bovendien kleiner - in ieder geval tot en met de bewuste generatie (2000-2015) - en blijven naar verwachting allemaal nóg langer werken. De pensioenleeftijd stijgt mee met de stijgende gemiddelde levensverwachting. Dat houdt in dat de vergrijzing pas ná 2040 stabiliseert.

De verbindende generatie is niet alleen de grootste werkende generatie, maar bekleedt ook de meeste topmanagementposities. In veel organisaties breekt men het hoofd over de vraag: hoe blijven we met onze vergrijzende organisatie vitaal en bij de tijd? Bij het beantwoorden van deze vraag speelt die grote en invloedrijke groep 50’ers een hoofdrol.

Wat zou je als werkend lid van de verbindende generatie kunnen doen?

Gemiddeld genomen zijn de lezers van Mannenzaken de ouders van Millennials. En bij het opvoeden hebben de ouders ervaring opgedaan met het begeleiden van deze generatie. En juist die ervaringskennis kan worden gebruikt om - net zoals thuis - de jongste werkende generatie goed en actief te ondersteunen. Door ze te helpen in hun professionele ontwikkeling en bij het updaten van de bestaande cultuur. Vergrijzende organisaties hebben de updates – de natuurlijke vernieuwingsdrang - van de jongste generatie meer dan ooit nodig om bij de tijd te blijven.

'De uitdaging voor de grote groep 50’ers is: de eigentijdse interactie van thuis te gebruiken als inspiratiebron om hun stijl van samenwerken en leiden op het werk te updaten.'

Qua ouderschap doet de verbindende generatie het heel goed. Hun kinderen behoren tot de top 3 gelukkigste kinderen van de wereld, aldus onderzoek van UNICEF. Niet omdat ze hun kinderen verwennen, maar omdat de kwaliteit van de interactie tussen deze ouders en hun kinderen thuis optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van deze kinderen. De belangrijkste kenmerken van deze ouder-kind interactie: open communicatie, gelijkwaardige verhoudingen, coachend ondersteunen, gericht op vooral ‘jezelf blijven’ (authentiek) en vanuit de eigen kracht ontwikkelen (positieve feedback) en zelf beslissingen nemen (autonomie). Een stijl van samenwerken en leiden die helemaal van deze tijd is.

'Onderweg van huis naar werk wordt onbewust overgeschakeld naar een stijl die bij de vorige eeuw hoort.'

Generatieonderzoek in een groot aantal organisaties (Bontekoning, 2017) leert dat veel leden aan de verbindende generatie onderweg naar het werk, vaak onbewust overschakelen op een stijl die bij de vorige eeuw past: wat formeler, autoritairder, geslotener en afstandelijker dan thuis. De uitdaging voor deze grote groep 50’ers is: de eigentijdse interactie van thuis te gebruiken als inspiratiebron om hun stijl van samenwerken en leiden op het werk te updaten. Eenvoudig gezegd... wat ze thuis doen, en goed blijken te kunnen, voort te zetten en verder te versterken in het werk. Die eigentijdse stijl wekt wél werkenergie op bij alle generaties. De aan de gedateerde cultuurpatronen van de vorige eeuw aangepaste stijl doet dat niet.

 

Bronnen:

Bontekoning, A.C. (2017). The Power of Generations; how to keep aging organizations up to date. Amsterdam, Wardy Press.

Nimwegen, N. van & C. van Praag (2012). Bevolkingsvraagstukken in Nederland anno 2012; Actief ouder worden in Nederland. NIDI-boek nr. 86. Amsterdam: Amsterdam University Press.

CBS: www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/bevolkingspiramide.

UNICEF Office of Research 2013. Innocenti Report Card 11. Florence: UNICEF Office of Research.

Deel dit artikel